Художник Альгимантас Шважас
Jurgis Kunčinas Atidetas rugsejis
             Dailininkas ALGIMANTAS ŠVAŽAS

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА
" Отсроченный сентябрь "

VAKARAS. ŽIEMA

Kažkas kartoja: Vakaras. Žiema.
Ant sniego guli miestas palšas.
Dainuoja vyras juodame kieme,
O jo balse ir neviltis, ir falšas.

Lekioja kūnai. Vakaras. Žiema.
Alkūnėm skinasi, darbuojas kumščiais.
O vyras traukia pratisai kieme
Ir ne ramybę, ne pasaulį drumsčia,

Tiktai save, tik. Vakaras. Žiema.
Lanku nuo vyro išsilenkia takas,
O jis atliepia priegaide kimia,
Ir lyg klarneto liežuvėlis plakas

To vyro pulsas, vakaras, žiema,
Grasi užuolaida ir šviesos už langų.
Vis ta pati šviesotamsos tema.
Ir viskas, kas brangu ir kas pigu.


    Песня на стихотворение Юргиса Кунчинаса
    "Вечер. Зима" (VAKARAS. ŽIEMA),
    музыка и исполнение - Костас Сморигинас: vakaras_ziema.mp3

muzika smorigino, z(odz(iai kunc(ino, VAKARAS Z(IEMA, Atidetas rugsejis, Postponed September


PASAULIS TAI KAIP VAIKAS


Pasaulis žaidžia. O po juo, po juo —
Paryžiai dega, kunkuliuoja fiestos:
Į pačią širdį nugalėto miesto
Lyg pūkas sklendžia nevilties skiemuo.

Pasaulis keistas. O jame, jame —
Vaikai užgimsta ir ginklus išranda,
Nors siekia pabučiuot šeriuotą žandą
Aklam, tamsiam ir Niekieno kieme.

Pasaulis mielas. O paskui, paskui —
Negyvą meilės porą tapo Munkas.
Šešėliai paukščių — dideli ir sunkūs
Sunkiam ir dideliam dausu danguj.

Pasaulis juokiasi. Ir jis, ir jis
Lyg pagaugai nueina kūnais.
Beširdis Dzeusas, sunūs Perkūnas...
Menka gyvybe, tu esi gaji!

Gražus pasauli — tau Valio ir Salve!
Jau pragaištingi vakaro kerai,
Bet viskas baigiasi labai gerai,
Kol už kalvos matai dar kitą kalvą.

JK


МИР, КАК РЕБЕНОК


Мир балуется. А под ним, под ним -
горят парижи, брызжут фейерверки.
И солнце города поверженного меркнет.
Слог безнадежности витает в нем, как дым.

Мир удивителен. А в нем, а в нем
грохочут взрывы и родятся дети.
Его щека шершава среди этих
слепых дворов, безлюдных даже днем.

Мир так прелестен. А потом, потом -
послышится крик Мунка, - шире, шире.
И тени птиц - тяжелые, большие
в тяжелом небе, хмуром и большом.

Мир любит посмеяться. Шутки, шутки
мурашками по чуткой коже.
Дитя Перкунаса, Зевс - привиденье, боже!
Житье-бытье, живучее до жути!

Нежнейший мир! Тебе - Ура, и злая,
вечерних чар таинственная власть.
Но отступает всякая напасть,
покуда за горой - видна гора другая.

Перевод Виталия Асовского


NAMAI


Vienženklis numeris ant sienos.
Keli šakoti ąžuolai.
Dvi gatvės — tiesios tarsi ienos,
Įjuodę medžiuos inkilai.

Siauri daržai. Katė ant stogo.
Balta senutė balkone.
Koketiškos vijoklių sruogos
Ir juodos kuosos kamine.

Sumirga seno filmo kadrai.
Ir kino motorėlis net,
Kurs narsiai tąsyk tylą ardė
Prie pat manęs, prie pat manęs.

Ir ne graudu, bet nuostabu,
Kad viskas vieną kartą buvo.
Vėl skutamuoju skridimu
Nurūksta žvirbliai lyg lėktuvai.

Pabrinksta pušys po lietaus,
O po žiemos išnyksta kandys.
Vėl įsauly ramiai pietaus
Du paukščiai — kovas ir balandis

JK


ДОМА


Однозначный номер над порогом.
Дубы развесистые в ряд.
Как оглобли, скрещены дороги.
Скворечни черные висят.

Растет морковь, На крыше - кошка.
Вьюнка лихие завитки.
Глухая бабка у окошка,
И флегматичные замки.

Обыкновенны рифмы, кадры,
Кинодвижка глухой прибой,
Что прежде разрывали храбро
Здесь тишину передо мной.

И узнаешь: дома, ворота, -
Все это было как-то раз.
И воробьи, как самолеты,
Стремглав проносятся сейчас.

Исчезла моль. Отяжелели
На ливне вишни. И опять
На стыке марта и апреля
Две птицы станут корм клевать.

Перевод Виталия Асовского


MALŪNŲ GATVE


Malūnų gatvė be malūnų,
Totorių gatvė be totorių,
Mėnulio gatvė be mėnulio,
O Eiguliu - - be eigulių.

Kvėpavimas be įkvėpimo,
Ir pasakos be brolių Grimu
O vynas teka be gėrimo,
O pieva vysta be gėlių.

O muzika be muzikantų,
O filosofija be Kanto.
O upės padvesia be kranto,
Palaidotos tarp dilgėlių.

Tik purpteli dvasia be kūno,
Užtat ir dangūs be Perkūno
Tik tyliai mylisi be krūmų
Pulkai varnėnų ir pelių.

Malūnų gatvė be malūnų — --


TEN


Ten dangus ir žalios žolės
Debesų šaly.
Ten negimęs mano brolis
Sėdi obely.

Ten visi visi nueisim
Kada nors pulku.
Puls raudoni žemės vaisiai
Ant naujų vaikų.

O dabar, kai dangūs miega
Po slopios dienos,
Aš kaip visad, mano miela,
Vėl tau vaidenuos.


BALTARUSIJA


Platybėje tarp Gomelio ir Gardino
Už lango miega ji kaip rūkas ant linų...
Ją klupdė, smaugė, rišo, korė, tardė...
Ją kūju kniedijo prie akmenų.

Ją niekino ir ujo. Lupo duoklę
Medum, vašku, mediena, degutu.
Ją girdė degtine. Tikri girtuokliai
Kvatojo, užsimoję pančiu suvytu.

Ji rąžėsi ir kilo; Iro siūlės.
Ji tvarstėsi žaizdas baltąja drobule.
Ir gyvastį lyg jauno beržo sulą
Ji gėrė, kad atgimtų vėl galia.

Ją okupavo. Davė kitą vardą
Ir pragaro ugnim įsigeidė nušluot
Menkiausią gyvastį nuo Gomelio lig Gardino,
Lig Oršos, Vitebsko — viena žara liepsnos.

Ji kėlėsi. Taip keliasi iš kapo.
Ji kėlėsi kaip sutrypta žolė.
Taip gaisro pelenuos žaliuoja lapas
Apdegintos gumbuotos obelies.

Naktinis traukinys tarp Gardino ir Gomelio,
O ji už lango — platuma šalies!
O, Baltarusija! Matau aš tavo obelį —
Kantrybę, kančią, galią. Tau gėlė

Už tavo jėgą, tavo naują rūmą,
Už tavo širdį plačią lyg daina,
Už tavo graudų sielos paprastumą
Tau aušta už langų šita diena.


BEKEŠAS PRISIEKIA BATORUI


Aš grįšiu, Batorai, aš grįšiu!
Su pergale aš grįšiu, Batorai!
Ginčus užmirški,
kaip aš skriaudą užmiršau.
Aš — Batorai!
Kaip vengras tau sakau —
aš grįšiu!
Kaip karvedys kartoju —
grįšiu!
Kaip arionas prisiekiu —
sugrįšiu
su pergale į Vilnių, Batorai!
Kaip tie kalnai
anapus Vilnios, Batorai,
taip aš stovėsiu prieš tave —
laimėjęs!
Atminki, Batorai —
jei žūčiau,
tai karvedžio mirtis
tik vainikuoja pergalę.
Aš Tau kartoju. Batorai,
aš grįšiu —
aš —
         Bekešas,
                        didikas,
                                     arionas,
                                                  vengras!


TONIS KRAMERIS


   1981 metu; vasara;, Frankfurte prie
   1981 metų vasarą, Frankfurte prie
Maino, taikios demonstracijos metu
žuvo Tonis Krameris. Jis buvo 28
metų, vedęs, katalikas. Tonis Krameris
labai nekentė karo ir smurto.


Tądien,kai žuvo Tonis Krameris,
Europoj tvyrojo giedra:
Nuo Bergeno ligi Pamplonos,
Nuo Kolos lig Dardanelų.
Tądien virš mano galvos
Kažkur Pietų Lietuvoj
Mekeno perkūno oželiai.
Visi dori europiečiai
Dirbo įprastus darbus.
O Tonis Krameris žuvo!
Gal jam pataikė akmuo?
Gal guminė kulka?
Gal jį nuo tilto į Mainą
Nubloškė niekšo ranka?
Tu šitaip nekentei smurto, Toni!
O kaip tu karo nekentei, Krameri!
Koki plakatą nešei?
Kryžium perbrauktą bombą?
Ar Žemės gaublį nelinksmą
Su klaustuku ašigaliuos?
To nežinau, Toni Krameri,
Bet numirei tu kaip kareivis...
Vaikai jodinėjo poniais,
Gėlės žydėjo balkonuos,
Krito daržovių kainos,
Į jūrą tekėjo Mainas...
O Tonis Krameris žuvo!


стихотворение на литовском - текст на литовском - литовский текст - Jurgio Kunčino poėzija - Jurgio Kunčino novelių - Jurgio Kunčino knygas - книги самые - kniga

- Главная - Новое - Биография - Произведения - Статьи - Фотографии - Видео - Ссылки - Контакт -
- Интервью - Литовская литература - Карта сайта -


Rambler's Top100 KMindex
Malųnų gatvė - Totorių gatveė - перевод песни - Mėnulio gatvė - Eiguliu gatvė - mp3 песни - скачать бардовские - Žodžiai Kunčino - Малуну гатве - Тоторю гатве - Vakaras - Žiema